ติดต่อมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ

ติดต่อมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ


General Enquiries

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ
สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 6
เลขที่ 989 ถนนพระราม 1
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: +66 (0) 2658 0060
โทรสาร: +66 (0) 2658 0056
www.madametussauds.com/bangkok

สงวนลิขสิทธิ์โดย เมอร์ลิน เอ็นเทอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป 2553, สงวนลิขสิทธิ์