หุ่นขี้ผึ้ง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ณ พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ

Albert Einstein PNG

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์


“เรียนรู้จากวันวาน อยู่กับปัจจุบัน ตั้งความหวังเพื่ออนาคต และที่สำคัญก็คือ อย่าหยุดสงสัย”

ตลอดชีวิตการทำงานของเขา อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้เผยแพร่ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่แหวกกฎเกณฑ์มากมาย รวมถึงทฤษฎีสัมพันธภาพท่วัไปและพิเศษ ตลอดจนแนวคิดเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของมวลกับพลังงาน (E = mc2)

ในปี พ.ศ. 2464 เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ (Nobel Prize in Physics) ในฐานะผู้ทำประโยชน์แก่ฟิสิกส์ทฤษฎีและการค้นพบกฏของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

หลังจากอะดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) และพรรคนาซีขึ้นครองอำนาจในเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2476 ไอน์สไตน์ได้อพยพมายังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อรับตำแหน่งงานที่สถาบันบัณฑิตวิทยาลัย (Institute for Advance Study) ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เขายังคงเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นจนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2498

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2422 ที่เมืองอูล์ม ประเทศเยอรมนี
ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2498 ที่นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา

จองออนไลน์ ถูกกว่า

รับประกันบัตรเข้าชมมาดามทุสโซทางออนไลน์ราคาถูกที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม


มีใครอีก?

สงวนลิขสิทธิ์โดย เมอร์ลิน เอ็นเทอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป 2553, สงวนลิขสิทธิ์