หุ่นขี้ผึ้ง องค์ดาไลลามะ ณ พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ

Dalai Lama PNG

องค์ดาไลลามะ


“ไม่จำเป็นต้องมีวัด หรือหลักปรัชญาอันลึกซึ้งใดๆ ข้าพเจ้าใช้สมองและหัวใจต่างอาราม และเมตตาคือหลักปรัชญาของข้าพเจ้า”

องค์ดาไลลามะ ประมุขแห่งประชาชนและคณะสงฆ์ธิเบต ทรงมีนามตอนประสูติว่า ลาโม ดอนดุป (Lhamo Dhondrub) และได้รับพระนามใหม่ว่า เทนซิน เกิยตโซ (Tenzin Gyatso) เมื่อทรงรับตำแหน่งดาไลลามะองค์ที่ 14 พระองค์ทรงเป็นบุตรคนที่ห้าในจำนวนเจ็ดคนของครอบครัวชาวนาใน “ตักเซอร์” หมู่บ้านเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของธิเบต พระองค์ทรงถูกค้นพบเมื่อมีพระชนมายุสองพรรษาว่าเป็นเป็นดาไลลามะองค์ที่ 13 กลับชาติมาประสูติ

ในปี พ.ศ. 2532 พระองค์ทรงได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ (Nobel Peace Prize)สำหรับความพยายามที่จะสร้างความหมายแห่งสิทธิมนุษยชนในอุดมคติ และได้รับรางวัลอื่นๆ อีก 84 รางวัล ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์แิละรางวัลมากมาย พระองค์ทรงเป็นบุคคลแรกที่ได้รับรางวัลเกียรติยศโนเบล (Nobel Laureate) ในฐานะที่ทรงให้ความห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก

มีการทำแบบหุ่นขี้ผึ้งขององค์ดาไลลามะเมื่อปี พ.ศ. 2536 และพระองค์ได้เสด็จมาทำพิธีเปิดผ้าคลุมหุ่นที่มาดามทุสโซสาขาลอนดอนด้วยพระองค์เอง

พระนามเดิม ลาโม ดอนดุป ประสูติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 ที่ตักเซอร์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของธิเบต

จองออนไลน์ ถูกกว่า

รับประกันบัตรเข้าชมมาดามทุสโซทางออนไลน์ราคาถูกที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม


มีใครอีก?

สงวนลิขสิทธิ์โดย เมอร์ลิน เอ็นเทอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป 2553, สงวนลิขสิทธิ์