หุ่นขี้ผึ้ง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ

General Prem Tinsulanonda PNG

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์


“เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานองคมนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และเป็นบุคคลสำคัญที่คนไทยให้ความนับถือและยำเกรงมากที่สุดคนหนึ่ง

พลเอกเปรม เข้าสู่วงการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 จากการเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนจะก้าวไปเป็นวุฒิสมาชิก (2511-2514) สมาชิกสภานิติบัญญัติ (2515-2516) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (2520-2521) และเป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม (2522-2529) ในเวลาต่อมา

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2523 พลเอกเปรมได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 8 ปี หลังพ้นจากตำแหน่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเปรมได้รับการยกย่องเป็นรัฐบุรุษ ปัจจุบันพลเอกเปรมทำงานการกุศลร่วมกับหลายองค์กร อาทิ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2463 ที่จังหวัดสงขลา

จองออนไลน์ ถูกกว่า

รับประกันบัตรเข้าชมมาดามทุสโซทางออนไลน์ราคาถูกที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม


มีใครอีก?

สงวนลิขสิทธิ์โดย เมอร์ลิน เอ็นเทอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป 2553, สงวนลิขสิทธิ์