ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ

ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์


For specific requests relating to Madame Tussauds Bangkok contact the Press & Media department by using the contact details below.


The Press & Media team handles all 'on location' filming, photography and press ticket requests. Please phone or email the relevant contact with details of your visit/proposal well in advance. The team will be happy to answer any questions you may have.

พิมพ์อร พนมวัน ณ อยุธยา

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ภายนอก

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ
สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 6
เลขที่ 989 ถนนพระราม 1
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: +66 (0) 2658 0060 Fax: +66 (0) 2658 0056
www.madametussauds.com/bangkok

สงวนลิขสิทธิ์โดย เมอร์ลิน เอ็นเทอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป 2553, สงวนลิขสิทธิ์