คำสงวนสิทธิ์

Section Navigation

คำสงวนสิทธิ์


มาดามทุสโซเป็นหน่วยงานหนึ่งของทุสโซแอทแทร็กชั่นลิมิเต็ด

ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริการที่จัดให้มีขึ้นเท่านั้น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลนี้จัดให้ตามสภาพที่ปรากฏโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการใช้ประกอบการได้ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานใดๆ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ใด โดยให้ถือว่าการรับประกันโดยนัยทั้งหมดนั้นถูกยกเลิกแล้ว ณ ที่นี้ การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านหมายความว่าท่านตกลงว่าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซจะไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียโดยตรง ความสูญเสียโดยอ้อมหรือความสูญเสียต่อเนื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์แห่งนี้หรือจากการเข้าถึงเนื้อหาอื่นในอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บลิงค์จากไซต์นี้

การยกเลิกและการจำกัดข้างต้นให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ให้ถือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งปวงของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซประกอบด้วย

ลิขสิทธิ์

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎ
ในเว็บไซต์แห่งนี้ตลอดจนเครื่องหมายการค้าของมาดามทุสโซและแบรนด์ต่างๆ ที่ปรากฏในเนื้อหานั้น บุคคลใดๆสามารถคัดลองเนื้อหาส่วนใดไปจากเว็บไซต์นี้ได้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • บุคคลดังกล่าวจะใช้เนื้อหานั้นเป็นการส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นไปในเชิงพาณิชย์เท่านั้น
  • สำเนาดังกล่าวจะต้องมีประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตามที่มีในต้นฉบับ
  • ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีหรือกระบวนการที่ระบุถึงในเว็บไซต์แห่งนี้อาจจะอยู่ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซหรือบุคคลที่สามอื่น ซึ่งเราไม่ได้ให้การอนุญาตใดๆ ในส่วนของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวนั้น
  • ภาพ เครื่องหมายการค้าและแบรนด์ที่ปรากฏบนไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่นและไม่อาจทำซ้ำหรือเป็นเจ้าของได้ในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนหน้าจากเจ้าของของสิ่งนั้นๆ
สงวนลิขสิทธิ์โดย เมอร์ลิน เอ็นเทอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป 2553, สงวนลิขสิทธิ์