Skip to main content

ติดต่อเรา

เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเข้าชม มาดาม ทุสโซ กรุงเทพ

อีเมลล์

MTBKReservation@madame-tussauds.com

โทร.

02658 0060 ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 19.00 น.)​

ส่งไปรษณีย์ได้ที่

มาดาม ทุสโซ กรุงเทพ อาคารสยามดิสคอฟเวอร์รี่ ชั้น 4 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

Health