Skip to main content

ประวัติศาสตร์

สำรวจชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่มีอิทธิพลต่อเอเชียและทดสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคุณ

มาดาม มารี ทุสโซ

"...ฉันปรารถนาจะใช้เวลาเงียบๆ อยู่ที่นี่ สร้างสรรค์รูปเหมือนของผู้มีชื่อเสียงในเมืองให้กับห้องนิทรรศการของฉัน ซึ่งจะดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลมาเยือน"

Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์

ไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์

"เราปรารถนาที่จะเป็นราชินีในหัวใจประชาชน เราไม่เคยมองตัวเองว่าเป็นราชินีของประเทศนี้"

Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช์

“การปกครองบ้านเมืองมี 3 วิธี ด้วยอำนาจ ด้วยอามิส หรือด้วยอุดมคติ การเมืองที่มาด้วยอำนาจ ย่อมโค่นล้มไปด้วยอำนาจ อามิส วันหนึ่งหมดไม่มี จะให้ และให้สักเท่าใดก็ไม่พอสำหรับผู้รับ อุดมคติเท่านั้นที่จะยั่งยืนอยู่ได้ แม้ตัวผู้ปกครองจะล้มหายตายจากไป สัจจะตามอุดมคติจะยังอยู่”

Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์

พุทธทาสภิกขุ

“ข้าพเจ้ามอบชีวิตและร่างกายนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของ พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้า ด้วยเหตุดังว่ามานี้ข้าพเจ้าจึง ชื่อว่า..พุทธทาส”

Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์

มหาตมา คานธี

“ในยามที่สิ้นหวัง ข้าพเจ้านึกได้เสมอว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ความจริงและความรักเป็นหนทางแห่งชัยชนะมาโดยตลอด”

Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์

ซูการ์โน

"เรามุ่งสร้างโลกที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ..."

Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์

เมาเซตุง

“พรรคคอมมิวนิสต์จีนคือแกนนำสำคัญของประชาชนชาวจีนทั้ง ประเทศ หากปราศจากซึ่งแกนนำนี้แล้ว ลัทธิสังคมนิยมย่อมไม่อาจ ได้รับชัยชนะ”

Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
About BG4

ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี

ผู้คนนับล้านแห่กันเข้ามาที่ประตูของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซนับตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อกว่า 200 ปีที่แล้ว และยังคงได้รับความนิยมเหมือนเช่นเคย ด้วยสาเหตุหลายประการสำหรับความสำเร็จที่ยืนยงนี้ แต่ที่สำคัญคือการถ่ายทอดการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

Health