Skip to main content

ผู้นำระดับโลก

พบปะและโต้ตอบกับผู้นำทางจิตวิญญาณและการเมืองที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์

นเรนทรา โมดี

"ประชาธิปไตรยคือแนวคิดที่ทุกคนมีสิทธิใช้ชีวิตของตนเอง วางแผนชีวิตและกำหนดเป้าหมายด้วยตัวเอง มีฝันเป็นของตนเอง และเลือกทางเดินไปให้ถึงฝันนั้นในแบบของตนเอง"

Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

“เราขอประกาศต่อหน้าทุกท่านว่า ตลอดชั่วชีวิตของเรา ไม่ว่าจะ ยาวนานเพียงใด จะอุทิศให้แก่การทำงานเพื่อรับใช้พวกท่านและ จักรวรรด์ิอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนเป็นเจ้าของ”

Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก

บารัค โอบามา

“วันนี้ เราได้เริ่มต้นทำงานอย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่า โลกที่ลูกหลาน ของเราจะต้องอยู่อาศัยต่อไปนี้จะต้องดีขึ้น แม้เพียงเล็กน้อยจาก ตอนนี้ก็ตาม”

Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก

มิเชล โอบามา

“เรามีหน้าต่างบานที่เปิดสู่โอกาสแล้ว เราจึงมีโอกาสที่จะทำให้บางสิ่ง บางอย่างให้เกิดขึ้นจริงได้”

Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก

ออง ซาน ซูจี

“มิใช่อำนาจหรอกที่สร้างความเสื่อมทราม แต่ความกลัวต่างหาก ความกลัวที่จะสูญเสียอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้กับผู้ใช้ และความกลัวความหายนะจากอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้ กับผู้ที่พึ่งพามัน”

Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก

มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด

“ผมไม่ดูของที่มูลค่าเพราะคุณไม่ควรเชื่อสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน อย่าเพิ่ง ด่วนสรุปโดยไม่คิดตรึกตรอง”

Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Narendra Modi Captin Figure Image Desktop

นเรนทรา โมดี

- นเรนทรา โมดีเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของอินเดีย และเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศที่เกิดในยุคที่อินเดียได้รับอิสรภาพจากการปกครองของอังกฤษ
- โมดีมีผู้ติดตามบนโซเซียลมีเดียมากเป็นอันดับสองรองจากประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อครั้งที่เขาชนะการเลือกตั้งนั้น นายรัฐมนตรีคาเมรอนจากสหราชอาณาจักรโทรศัพท์มาเพื่อแสดงความยินดี และกล่าวถึงการพูดคุยครั้งนั้นว่า "ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พูดกับนักการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าใครในจักรวาลนี้"
- โมดีเคยมีผลงานตีพิมพ์บทกวี และยังคงมีความสนใจเรื่องจิตวิญญาณเป็นอย่างมากจนถึงวันนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

Health