Skip to main content

บัตรเข้าชมและโปรโมชั่นต่างๆ

ซื้อออนไลน์สะดวกกว่า

โปรดมาถึงภายในช่วงเวลาที่ท่านได้ระบุในการเข้าชม หากท่านมาช้ากว่าช่วงเวลาที่กำหนด อาจถูกปฏิเสธสำหรับการเข้าชม
และท่านสามารถเข้าชม/ท่องเที่ยวภายในสถานที่ได้โดยไม่มีการจำกัดเวลาหรือสามารถเข้าชมได้จนกว่าเราจะปิดทำการ แต่จะสามารถผ่านประตูได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

บัตรเข้าชมและโปรโมชั่นต่างๆ

ซื้อตั๋วออนไลน์ประหยัดกว่า

 • บัตรเข้าชมแบบเที่ยวเดียว สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่สามารถแสดงหลักฐานต่างๆ ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เข้าชมฟรี
 • บัตรเข้าชมเที่ยวเดียวสามารถผ่านประตูได้เพียงครั้งเดียว และหมดอายุภายในวันที่เลือกเข้าชม
 • บัตรเข้าชมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดในทุกกรณี

ซื้อ 1 ได้ถึง 2

 • บัตรเข้าชมนี้สำหรับคนไทยหรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ที่สามารถแสดงหลักฐานการมีถิ่นพำนักกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น
 • บัตรเข้าชมล่วงหน้าออนไลน์ แบบระบุวันเข้าชม ในราคาพิเศษ!
 • บัตรเข้าชมมาดามทุสโซ กรุงเทพ สามารถเข้าใช้ได้ตามวันที่ลูกค้าเลือกเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถเข้าชม ซีไลฟ์ แบงคอก วันเดียวกับมาดามทุสโซกรุงเทพ หรือเข้าชมไม่เกิน 7 วัน หลังจากวันที่เข้าชมมาดามทุสโซกรุงเทพ
 • เมื่อซื้อบัตรแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าชมหรือแลกคืนเป็นเงินได้ กรุณอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนซื้อบัตร

แพ็คเกจนี้สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไปเท่านั้น

 • บัตรเข้าชมนี้สำหรับคนไทยหรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ที่สามารถแสดงหลักฐานการมีถิ่นพำนักกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น
 • แพคเกจสุดคุ้ม! บัตรเข้าชม ซีไลฟ์ แบงคอก พร้อมกิจกรรมนั่งเรือท้องกระจก ภาพยนตร์ 4 มิติ รูปดิจิตอล ขนมและเครื่องดื่มที่ซีไลฟ์ และบัตรเข้าชม มาดามทุสโซกรุงเทพ แบบระบุวันเข้าชม
 • บัตรเข้าชมมาดามทุสโซกรุงเทพ และบัตรเข้าชมซีไลฟ์แบงคอกพร้อมกิจกรรม สามารถเข้าใช้ได้ตามวันที่ลูกค้าเลือกเท่านั้น
 • เพื่อปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ของดการรับประทานขนมและเครื่องดื่มในพื้นที่ซีไลฟ์ แบงคอก โดยลูกค้าสามารถนำขนมและเครื่องดื่มกลับบ้านได้
 • ลูกค้าสามารถเข้าชม ซีไลฟ์ แบงคอก วันเดียวกับมาดามทุสโซกรุงเทพ หรือเข้าชมไม่เกิน 7 วัน หลังจากวันที่เข้าชมมาดามทุสโซกรุงเทพ
 • เมื่อซื้อบัตรแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าชมหรือแลกคืนเป็นเงินได้ กรุณาอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนซื้อบัตร
Health