Skip to main content

ศิลปะและวิทยาศาสตร์

สำรวจชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่มีอิทธิพลต่อโลกและทดสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของคุณ

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

“เรียนรู้จากวันวาน อยู่กับปัจจุบัน ตั้งความหวังเพื่ออนาคต และที่ สำคัญก็คือ อย่าหยุดสงสัย”

Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก

"เริ่มแรกเราไม่ได้สร้าง Facebook ขึ้นมาเป็นบริษัท แต่สร้างขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคมที่จะทำให้โลกเปิดกว้างและเชื่อมต่อกันมากขึ้น"

Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ

ลุควิก แวน บีโธเฟน

“เมื่อฉันลืมตาขึ้น ฉันก็ต้องทอดถอนใจ เพราะสิ่งที่เห็นช่างขัดแย้ง กับศาสนาของฉัน และฉันต้องรู้สึกดูแคลนโลกที่ไม่เคยรับรู้ว่าดนตรี ช่วยเผยความจริงได้เหนือกว่าภูมิปัญญาและปรัชญาทั้งปวง”

Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ

พาโบล ปิคัสโซ

“ศิลปะคือสิ่งลวงหลอกที่ช่วยให้เราตระหนักถึงความเป็นจริงได้”

Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

“ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น”

Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
Health