เมนู
ซื้อบัตรเข้าชม

Get Closer to the stars

Welcome to Madame Tussauds Bangkok

Visit Now

Get Closer to the stars

Welcome to Madame Tussauds Bangkok

Visit Now

Get Closer to the star

Visit Now

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

มาดามทุสโซ แบงคอก จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 20.00 น. และเพื่อให้เป็นไปตามที่ทางรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด จึงใคร่ขอให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัย และปฎิบัติตามมาตรการต่างๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด ในการเข้าเยี่ยมชมทุกครั้ง ขอบคุณทุกท่านในการให้ความร่วมมือค่ะ