Skip to main content

นโยบายต่างๆ

Pancake

การเข้าถึง

บริการสำหรับผู้พิการหรือความต้องการพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Madame Tussauds1

ลิขสิทธิ์

มาดาม ทุสโซ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์

11

นโยบายต่างๆ

มาดาม ทุสโซ พยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาความลับของลูกค้าเมื่อได้รับการชำระเงินออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Img 0149

ข้อกำหนดและเงือนไข

กฎและข้อบังคับในการเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดเพิ่มเติม

Health