Skip to main content

บรูซ ลี

"เมื่อคุณคิด คุณก็กลายเป็นสิ่งนั้นแล้ว"

  • Madame Tussauds, ภาพยนตร์

รู้หรือไม่?

• บรูซ ลี ได้รับการเลี้ยงดูในฮ่องกงและเข้ารับการฝึกฝนวิชาศิลปะการต่อสู้เมื่ออายุ
13 ปี จากน้นั เขาก็กลับไปยังสหรัฐอเมริกาเพ่อื เรียนวิชาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
(University of Washington) และที่นี่เอง เขาก็ได้เริ่มต้นสอนกังฟูให้นักเรียน
• บรูซ ลีเปิดโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ในสหรัฐอเมริกา เขาได้พัฒนาแนวคิดใหม่ๆ
และสร้างศิลปะการต่อสู้ จิคุนโด (Jeet Kune Do) ในรูปแบบของเขาเอง
• หลังการปรากฏตัวในภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ Marlow (2512), Enter The
Dragon (2516) และ Game of Death (2521) เขาก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์
ของศิลปะการต่อสู้และเป็นบุคคลผู้มีช่อื เสียงจากสิ่งที่เขามีอยู่อย่างเต็มตัว
บรูซ ลี เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
มรณกรรมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ท่ฮี ่องกง

ซื้อตั๋วออนไลน์

พบกับหุ่นขี้ผึ้งมากมายได้ที่นี่

Bird1

วันชนะ สวัสดี

"พวกเจ้าทั้งนายไพร่จงจำไว้ อโยธยาจะแพ้ไม่ได้ ถ้าเจ้าแพ้ก็ยอมทอดตัวตายในสมรภูมิ อย่าหวนกลับคืนมาอโยธยาอีก"

  • Madame Tussauds, ภาพยนตร์
Woverlin

ฮิวจ์ แจ็คแมน

"ไม่มีใครทำได้อย่างผม" - วูฟเวอรีน

  • Madame Tussauds, ภาพยนตร์
Captain1

คริส อีแวนส์

หุ่นขี้ผึ้งของคริส มาภายใต้บทบาทของ "กัปตันอเมริกา" จากภาพยนตร์ยอดมนุษย์อย่าง "อเวนเจอร์" ในปี 2012

  • Madame Tussauds, ภาพยนตร์
IMG 8223

สไปร์เดอร์แมน

“พลังอันยิ่งใหญย่อมมาพรอ้มกับความรับผิดชอบอันใหญหลวงด้วย”– ลุงเบน

  • Madame Tussauds, ภาพยนตร์
บรูชลี

บรูซ ลี

"เมื่อคุณคิด คุณก็กลายเป็นสิ่งนั้นแล้ว"

  • Madame Tussauds, ภาพยนตร์
Mario

มารีโอ้ เมาเร่อ

มาริโอ้ เมาเร่อ ในบทบาท "พี่มาก" "ตัวเองก็รู้เค้ากลัวผีมากแค่ไหน แต่เค้ากลัวไม่ได้อยู่กับตัวเองมากกว่า"

  • Madame Tussauds, ภาพยนตร์
Health