Skip to main content

เงือนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

มาตรการความปลอดภัยในการเปิดให้บริการ

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยเพื่อรองรับการให้บริการในสถานที่ของเรา  เพื่อสวัสดิภาพและสุขภาพที่ดีของผู้เข้าชมทุกท่าน

- การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid-19 สำหรับพนักงานทุกคน

- การตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการ

- ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าชม

- ทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกแห่งภายในมาดามทุสโซ่ทุก 1 - 2 ชั่วโมง

- เพิ่มความถี่ของการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ อาทิ ห้องน้ำ คาเฟ่ และบริเวณที่นั่ง

- จัดเตรียมที่กั้นระหว่างเคาน์เตอร์ รวมถึงพื้นที่ที่มีการปฏิสัมพันธ์ เช่น บริเวณหน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการต่างๆ

- จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% ทุกพื้นที่ให้บริการเพื่อทำความสะอาดมือ

- มีการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อมาตรฐานโรงพยาบาลหลังปิดให้บริการทันที

- จัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

 

ข้อพึงปฏิบัติของผู้เข้าชม:

มาตรการด้านความปลอดภัยที่จัดทำขึ้นนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ช่วยปกป้อง เเละเพิ่มความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีของลูกค้าทุกท่านที่มาเยี่ยมชม เพื่อประโยชน์ของทุกคนที่อยู่ใน attraction จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่วางไว้ ดังนั้นหากท่านใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้ท่านนั้นออกจากสถานที่ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ

การยอมรับความเสี่ยง:

มาตรการด้านความปลอดภัยที่บริษัทฯ นำมาใช้ มีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส Covid-19 แต่ความเสี่ยงนี้ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ดังนั้นลูกค้าทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม จะต้องรับทราบถึงความเสี่ยวดังกล่าวและพิจารณาในการรับความเสี่ยงต่างๆด้วยตัวท่านเอง

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อบัตรเข้าชม

ข้อควรทราบ: บัตรเข้าชมออนไลน์ของมาดามทุสโซจะปรากฏชื่อบริษัทบนใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตเป็นชื่อ Merlin Entertainments (Thailand) Ltd.

เมื่อจองบัตรและชำระเงินออนไลน์สำเร็จ ลูกค้าจะได้รับจดหมายยืนยันการจองทาง email address ที่ได้กรอกข้อมูลไว้ และลูกค้าจะต้องมารับบัตรจริงที่หน้างาน

เมื่อซื้อบัตรเข้าชมแล้ว จะไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน ขอเงินคืน หรือยกเลิกได้ และไม่สามารถนำไปขายต่อได้ ลูกค้าทุกคนที่จะเข้าชมต้องมีบัตรเข้าชมมาแสดงก่อนเข้าชม

สถานที่ตั้งของมาดามทุสโซ คือ ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ลูกค้าที่จะเข้าชมมาดามทุสโซ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าชมของมาดามทุสโซ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. บัตรเข้าชม

1.1 บัตรเข้าชม 1 ใบสำหรับลูกค้า 1 ท่าน เพื่อใช้เข้าชมมาดามทุสโซได้ 1 ครั้ง เมื่อลูกค้าออกจากมาดามทุสโซไปแล้ว แต่ต้องการเข้ามาดามทุสโซอีกครั้ง จะต้องซื้อบัตรเข้าชมใหม่

1.2 ลูกค้าทุกคนที่เข้าชมมาดามทุสโซ จำต้องเก็บบัตรเข้าชมไว้อย่างดี และสามารถนำมาแสดงให้พนักงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่อยู่ภายในมาดามทุสโซ หากลูกค้าท่านใดไม่สามารถแสดงบัตรเข้าชมให้พนักงานตรวจสอบได้ พนักงานมีสิทธิ์ที่จะเชิญลูกค้าท่านนั้นออกจากมาดามทุสโซทันที

1.3 บัตรเข้าชมของมาดามทุสโซ แบ่งประเภทตามช่วงอายุของลูกค้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.3.1 ผู้มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป ถือเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งต้องใช้บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่

1.3.2 ผู้มีอายุระหว่าง 3- 11 ปี ถือเป็นเด็ก ซึ่งต้องใช้บัตรเข้าชมสำหรับเด็ก อายุ 3-11 ปี

1.3.3 เด็กเล็กที่มีอายุไม่ถึง 3 ปี สามารถเข้าชมได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

1.4 บัตรเข้าชมราคาพิเศษ ประกอบด้วย

1.4.1 บัตรเข้าชมสำหรับนักเรียนคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย รับสิทธิได้เมื่อแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนเมื่อซื้อบัตรเข้าชม

1.4.2 บัตรเข้าชมสำหรับผู้สูงอายุคนไทยและผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ซึ่งมีอายุมากกว่า 65 ปี รับสิทธิได้เมื่อแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

1.4.3 บัตรเข้าชมสำหรับผู้พิการ รับสิทธิได้เมื่อแสดงบัตรประจำตัวผู้พิการ

1.5 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาบัตรเข้าชมได้

1.6 บัตรเข้าชมทุกประเภทจะไม่สามารถขอเงินคืน โอน หรือยกเลิกได้ หากลูกค้าทำบัตรเข้าชมสูญหาย ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการออกบัตรเข้าชมใหม่ให้

1.7 บัตรเข้าชม สามารถใช้เพื่อเข้าชมมาดามทุสโซได้ทุกโซนจัดแสดง รวมถึงการเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติเรื่องไอซ์เอจ ผจญภัยข้ามเวลา หาวอลนัท ในโรงภาพยนตร์ 4 มิติ

1.8 บริษัทฯ สามารถขายบัตรเข้าชมในราคาโปรโมชั่นพิเศษได้ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของแต่ละโปรโมชั่น จะมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม

 1. บัตรเข้าชมแบบจองล่วงหน้า หรือ บัตรเข้าชมออนไลน์

2.1 เมื่อซื้อบัตรเข้าชมแบบจองล่วงหน้า หรือ บัตรเข้าชมออนไลน์แล้ว ลูกค้าจะต้องมารับบัตรจริงที่หน้างาน โดยพนักงานจะตรวจสอบว่าบัตรยังสามารถใช้ได้หรือไม่ โดยการสแกนบาร์โค้ดบนบัตร (สำหรับบัตรเข้าชมแบบจองล่วงหน้า) หรือกรอกรหัสยืนยันการจอง (สำหรับบัตรเข้าชมออนไลน์) ในระบบเพื่อปริ้นท์บัตรเข้าชมจริง

2.2 เมื่อซื้อบัตรเข้าชมแบบจองล่วงหน้า หรือ บัตรเข้าชมออนไลน์แล้วจะไม่สามารถ ขอเงินคืน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นลูกค้าควรอ่านเงื่อนไขในการจองบัตรอย่างละเอียดก่อนทำการซื้อบัตร

2.3 กรุณานำเครดิตการ์ดที่ใช้ชำระเงินออนไลน์ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตมาแสดงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร เพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นลูกค้าผู้ซื้อบัตรจริง

2.4. หากบัตรเครดิต/เดบิตที่ใช้ชำระเงินค่าบัตรเข้าชมเป็นชื่อของบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้มาเข้าชมด้วย โปรดนำจดหมายที่ลงนามโดยผู้ถือบัตรนั้นมาแสดงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรของมาดามทุสโซด้วย

2.5 ข้อกำหนดสำคัญในการซื้อบัตรเข้าชม สำหรับชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

2.5.1 ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ต้องแสดงหลักฐานของการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยก่อนการเข้าชม ตัวอย่างหลักฐานที่สามารถนำมาใช้แสดง ได้แก่ ◾ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

- วีซ่าอนุญาตพำนักในประเทศไทย

- ใบขับขี่ในประเทศ (ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก)

- บัตรเบิกเงินสดหรือบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)

- ใบแจ้งค่าบริการ / ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคที่ออกหรือชำระให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานในประเทศ (นำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนที่มีรูปถ่าย)

 

2.5.2 บัตรเข้าชมนี้ไม่สามารถใช้หรือให้กับเพื่อน/ครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆที่มิได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

2.5.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาค่าเข้าชมราคาปกติกรณีผู้ถือบัตรที่ไม่สามารถแสดง หลักฐานการมีถิ่นพำนักในประเทศไทยได้

2.6 บัตรเข้าชมแบบจองล่วงหน้าจะมีอายุ 3-6 เดือน โดยจะมีวันหมดอายุแสดงบนบัตรเข้าชม ส่วนบัตรเข้าชมออนไลน์ มีอายุ 90 วันนับจากวันซื้อ

2.7 บัตรเข้าชมออนไลน์ (ยกเว้นแพคเกจคอมโบ) จะมีขายเฉพาะบนหน้าเวปไซต์ของมาดามทุสโซเท่านั้น บัตรเข้าชมในราคาพิเศษเหล่านี้ไม่จำหน่ายที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรของมาดามทุสโซ

2.8 สำหรับบัตรเข้าชม Combo B และ Combo C กรุณาเข้าชมมาดามทุสโซ ที่ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ก่อน เพื่อรับบัตรเข้าชม SEA LIFE Bangkok

2.9 หากพาเด็กอายุไม่ถึง 3 ปีมาเข้าชมมาดามทุสโซด้วย กรุณานำหลักฐานแสดงอายุของเด็ก เช่น รูปถ่ายหรือสำเนาสูติบัตร มาแสดงกับพนักงานก่อนเข้าชม

2.10 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมมาดามทุสโซตามลำพัง และในการเข้าชมนั้น เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองหรือผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี

2.11 บัตรเข้าชมแบบจองล่วงหน้า หรือ บัตรเข้าชมออนไลน์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลด หรือโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆได้

2.12 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และเวลาทำการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.13 กรณีเกิดความขัดข้องทางเทคนิค บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนใดๆ

 1. บัตรเข้าชมแบบเจาะจงเวลาเข้าชม

3.1 บัตรเข้าชมแบบเจาะจงเวลาเข้าชม กำหนดให้ลูกค้าเข้าชมมาดามทุสโซภายในเวลาที่กำหนด เช่น บัตรเข้าชมก่อนเที่ยงวัน กำหนดให้ลูกค้าต้องเข้าชมภายในเวลาก่อนเที่ยงเท่านั้น

3.2 บัตรเข้าชมสามารถใช้เพื่อเข้าชมมาดามทุสโซได้เพียงครั้งเดียว เมื่อเข้าชมแล้ว สามารถเดินชมมาดามทุสโซได้นานเท่าที่ต้องการ จนกว่าจะถึงเวลาปิดทำการ ในเวลา 21.00 น.

3.3 ลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าชมมาดามทุสโซได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด ตามเงื่อนไขของบัตร จำเป็นต้องติดต่อเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร เพื่อซื้อบัตรเข้าชมใหม่หรือมาเข้าชมอีกครั้งในภายหลัง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าชม

 1. ลูกค้าและบุคคลภายนอกทุกคน ที่เข้าชมมาดามทุสโซ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าชมของมาดามทุสโซ บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทางบริษัทฯมีสิทธิในการเชิญบุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่ ตามเห็นสมควรโดยพนักงานของมาดามทุสโซ, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฃ
 2. มาดามทุสโซมีสิทธิในการปฏิเสธการให้เข้าชม หรือเชิญลูกค้าและบุคคลภายนอกที่

2.1 เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดอาญา ซึ่งมาดามทุสโซเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการเข้าชมของลูกค้าท่านอื่น

2.2 มีพฤติกรรม ซึ่งมาดามทุสโซเห็นว่ามีหรืออาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการเข้าชมของลูกค้าท่านอื่น

2.3 ใช้คำหรือพฤติกรรมที่ข่มขู่คุกคาม หรือดูถูก หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสันติภาพ

2.4 ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่พนักงานแจ้งด้วยวาจา หรือแจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือลูกค้าท่านอื่น

 1. ลูกค้าและบุคคลภายนอกทุกคนต้องจ่ายค่าเข้าชมก่อนเข้าชม และสามารถนำบัตรเข้าชมมาแสดงให้พนักงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่อยู่ภายในมาดามทุสโซ หากลูกค้าท่านใดไม่สามารถแสดงบัตรเข้าชมให้พนักงานตรวจสอบได้ พนักงานมีสิทธิ์ที่จะเชิญลูกค้าท่านนั้นออกจากมาดามทุสโซทันที
 2. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมมาดามทุสโซตามลำพัง และในการเข้าชมนั้น เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองหรือผู้มีอายุมากกว่า 18 ปี
 3. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มใดๆ เข้ามาภายในมาดามทุสโซ
 4. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงใดๆ เข้ามาภายในมาดามทุสโซ
 5. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในมาดามทุสโซ
 6. เพื่อป้องกันไม่ให้มีอาวุธที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งของที่เป็นอันตรายถูกนำเข้าไปในมาดามทุสโซ หากลูกค้าที่จะเข้าชมมาดามทุสโซต้องการจะทำเช่นนั้น จะต้องอนุญาตให้ค้นตัวได้ ทางบริษัทฯ ห้ามไม่ให้ใช้อาวุธ, ดอกไม้ไฟ, ควันไฟระเบิด, ขวดแก้วหรือสิ่งของอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ รวมถึงสิ่งของทุกประเภทที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความรำคาญต่อบุคคลอื่น
 7. บริษัทฯไม่อนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือสิ่งของมึนเมา ภายในมาดามทุสโซ และไม่อนุญาตให้นำสุราหรือสิ่งของมึนเมาทุกประเภทเข้ามาดามทุสโซ หากตรวจสอบพบว่าบุคคลใดมีแอลกอฮอล์ในครอบครองหรือมีอาการมึนเมาจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือพาออกจากมาดามทุสโซทันที
 8. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการสวมเสื้อผ้าซึ่งไม่เหมาะสม หรือส่งผลกระทบต่อลูกค้าท่านอื่น โดยลูกค้าทุกท่านต้องสวมรองเท้าและเสื้อผ้าตลอดเวลา
 9. มาดามทุสโซ จะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนเงินหรือค่าชดเชยให้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ หรือมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่จัดแสดงเป็นการชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ลูกค้าสามารถเข้าชมพื้นที่จัดแสดงได้ไม่ครบในช่วงเวลานั้นๆ
 10. ไม่อนุญาตให้ใช้เสียงรบกวน (เช่น การใช้ชุดวิทยุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ) หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญหรือความวุ่นวายแก่ผู้เข้าชมหรือลูกค้าท่านอื่น
 11. ไม่อนุญาตให้มีการปีนป่ายหรือทำการใดๆที่อาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุภายในมาดามทุสโซ
 12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของมาดามทุสโซ หรือผู้รับเหมาที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ขายหรือเสนอขายสินค้าใด ๆ แก่ลูกค้าภายในมาดามทุสโซ รวมถึงบัตรเข้าชม, ของที่ระลึกและอาหารและเครื่องดื่ม
 13. เนื่องจากมาดามทุสโซไม่มีบริการฝากสัมภาระของลูกค้า หากลูกค้านำกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระใดๆติดตัวมาด้วย ลูกค้าจำเป็นต้องดูแลและรับผิดชอบสัมภาระด้วยตัวเอง มาดามทุสโซขอสวงนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายและ / หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น (รวมทั้งสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท)
 14. มาดามทุสโซสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ หน่วยงาน, รายการโทรทัศน์, สื่อมวลชน และบุคคลอื่นๆที่ได้รับอนุญาตให้ทำการถ่ายรูปและ / หรือบันทึกวิดีโอภายในมาดามทุสโซได้ในบางครั้ง ทางบริษัทฯและผู้ได้รับอนุญาตฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการนำรูปภาพหรือวีดีโอดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือทำรายการส่งเสริมการขายได้ในทุกรูปแบบ โดยถือว่ารูปภาพหรือวีดีอดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมของมาดามทุสโซและ/หรือบริษัทผู้ได้รับอนุญาต

 

กฎระเบียบในการเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติ

มาดามทุสโซสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้ลูกค้าเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติ หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ โดยข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้ลูกค้าปฏิบัติขณะเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติ ได้แก่

- การเข้าโรงภาพยนตร์พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากโรงภาพยนตร์มีเอฟเฟ็คระหว่างการฉายซึ่งไม่เหมาะกับการนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาบริโภคในโรงภาพยนตร์

- การเข้าโรงภาพยนตร์โดยพกพาอาวุธหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ

- สูบบุหรี่

- บันทึกภาพหรือวิดีโอตลอดการรับชมภาพยนตร์ 4มิติ

กฎระเบียบในการเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติ:

- กรุณาจองรอบฉายภาพยนตร์ตามที่ต้องการ บริเวณเคาน์เตอร์หน้าโรงภาพยนตร์ โดยจองรอบล่วงหน้าก่อนเวลาฉาย อย่างน้อย 15-20 นาที เนื่องจากมีรอบฉายครึ่งชั่วโมง และมีที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละรอบ หากที่นั่งเต็มแล้ว กรุณารอรอบฉายภาพยนตร์รอบถัดไป

- เมื่อได้รับแว่นตา 3 มิติแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพของแว่น และแจ้งให้พนักงานทราบทันทีหากพบว่าแว่นตาชำรุด ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าแว่นมีความเสียหายหรือชำรุดในภายหลังที่ลูกค้าเข้าชมภาพยนตร์แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า

- ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าแว่นมีความเสียหายหรือชำรุด กรุณาแจ้งพนักงานทันที เพื่อขอเปลี่ยนแว่นอันใหม่

- ลูกค้าต้องมีบัตรเข้าชมภาพยนตร์ตามรอบที่จองไว้

- กรุณาอย่าส่งเสียงดัง หรือแสดงพฤติกรรมใดๆที่เป็นการรบกวนการชมภาพยนตร์ของลูกค้าท่านอื่น

- กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ขณะชมภาพยนตร์

- กรุณาอย่าวางเท้าบนที่นั่ง ซึ่งอาจจะเป็นการรบกวนลูกค้าท่านอื่น

- ไม่แนะนำให้นำกระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพายขนาดใหญ่ หรือสิ่งของขนาดใหญ่เข้าโรงภาพยนตร์ เนื่องจากอาจจะไปขัดขวางการเดินหรือการเคลื่อนไหวระหว่างแถวที่นั่งของลูกค้าท่านอื่น อีกทั้งยังอาจเกิดอันตรายหรือกีดขวางทางเดิน หากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะชมภาพยนตร์

- กรุณานำแว่น 3 มิติคืนให้พนักงานก่อนออกจากโรงภาพยนตร์

- เมื่อภาพยนตร์ฉายจบแล้ว กรุณาออกจากโรงภาพยนตร์ และเผื่อเวลาให้พนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในโรงภาพยนตร์ ก่อนการฉายภาพยนตร์ในรอบถัดไป

- มาดามทุซโซสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรอบฉายของภาพยนตร์ในแต่ละวันให้เหมาะกับจำนวนของลูกค้าโดยไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า แต่ลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่บริเวณทางเข้า บริเวณเคาน์เตอร์หน้าโรงภาพยนตร์หรือที่พนักงานตามจุดต่างๆ

คำแนะนำในการเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติ:

- ไม่แนะนำให้เด็กทารกและเด็กเล็กที่อายุไม่ถึง 3 ปีเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติ เนื่องจากเสียงดังหรือสเปเชี่ยลเอฟเฟคของภาพยนตร์ อาจจะทำให้เด็กตกใจได้

- หากพบบุคคลหรือเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจ กรุณาแจ้งพนักงานทันที

- มาดามทุสโซสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบของมีค่าหรือสัมภาระของลูกค้า หากพบว่ามีการลืมสิ่งของหรือทำสัมภาระหรือสิ่งของใดสูญหาย สามารถติดต่อพนักงานเพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร

Health