Skip to main content

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

“เรียนรู้จากวันวาน อยู่กับปัจจุบัน ตั้งความหวังเพื่ออนาคต และที่

สำคัญก็คือ อย่าหยุดสงสัย”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
A1

รู้หรือไม่?

• ตลอดชีวิตการทำงานของเขา อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้เผยแพร่ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่
แหวกกฎเกณฑ์มากมาย รวมถึงทฤษฎีสัมพันธภาพท่วั ไปและพิเศษ ตลอดจนแนวคิดเรื่อง
ความเป็นหนึ่งเดียวของมวลกับพลังงาน (E = mc2)
• ในปี พ.ศ. 2464 เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ (Nobel Prize in Physics) ในฐานะ
ผู้ทำประโยชน์แก่ฟิสิกส์ทฤษฎีและการค้นพบกฏของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
• หลังจากอะดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) และพรรคนาซีขึ้นครองอำ นาจในเยอรมนี
ในปี พ.ศ. 2476 ไอน์สไตน์ได้อพยพมายังประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่อื รับตำแหน่งงานที่
สถาบันบัณฑิตวิทยาลัย (Institute for Advance Study) ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เขายังคงเป็น
อาจารย์อยู่ที่นั่นจนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2498
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2422 ที่เมืองอูล์ม
ประเทศเยอรมนี
ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2498 ที่นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา

ซื้อตั๋วออนไลน์

พบกับหุ่นมากมายได้ที่นี่

A1

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

“เรียนรู้จากวันวาน อยู่กับปัจจุบัน ตั้งความหวังเพื่ออนาคต และที่ สำคัญก็คือ อย่าหยุดสงสัย”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
Mark

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก

"เริ่มแรกเราไม่ได้สร้าง Facebook ขึ้นมาเป็นบริษัท แต่สร้างขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคมที่จะทำให้โลกเปิดกว้างและเชื่อมต่อกันมากขึ้น"

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
Beethoven

ลุควิก แวน บีโธเฟน

“เมื่อฉันลืมตาขึ้น ฉันก็ต้องทอดถอนใจ เพราะสิ่งที่เห็นช่างขัดแย้ง กับศาสนาของฉัน และฉันต้องรู้สึกดูแคลนโลกที่ไม่เคยรับรู้ว่าดนตรี ช่วยเผยความจริงได้เหนือกว่าภูมิปัญญาและปรัชญาทั้งปวง”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
Img 0162

พาโบล ปิคัสโซ

“ศิลปะคือสิ่งลวงหลอกที่ช่วยให้เราตระหนักถึงความเป็นจริงได้”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
3678

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

“ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
Health