Skip to main content

ลุควิก แวน บีโธเฟน

“เมื่อฉันลืมตาขึ้น ฉันก็ต้องทอดถอนใจ เพราะสิ่งที่เห็นช่างขัดแย้ง

กับศาสนาของฉัน และฉันต้องรู้สึกดูแคลนโลกที่ไม่เคยรับรู้ว่าดนตรี

ช่วยเผยความจริงได้เหนือกว่าภูมิปัญญาและปรัชญาทั้งปวง”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
Beethoven

รู้หรือไม่?

• บีโธเฟน มีอิทธิพลอย่างลึกซ้งึ ต่อนักแต่งเพลงหลายรุ่นนับแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา
ผลงานการประพันธ์เพลงของเขาเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเพลงใน
แนวคลาสสิคจากยุคศตวรรษ 18 มาสู่แนวโรแมนติกในศตวรรษที่ 19 และ นักวิชาการ
หลายคนมองว่าเขาคือนักแต่งเพลงแนวโรแมนติกขนานแท้คนแรก
• เม่อื บีโธเฟน มีอายุสี่สิบกลางๆ เขาก็หูหนวกสนิท แม้ว่าจะไม่มีผลต่อความสามารถในการ
ประพันธ์เพลงของเขาแต่ก็ทำให้การแสดงของเขาเป็นไปด้วยความยากยิ่ง และเขามัก
ส่อื สารโดยใช้สมุดโน้ต
• บีโธเฟน ถึงแก่อนิจกรรมในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย งานศพของเขาจัดขึ้นที่โบสถ์
โฮลี ทรินิตี้ (Holy Trinity) และมีผู้คนนับพันๆ คนเข้าร่วมงาน รวมถึงเพ่อื นนักแต่งเพลง
อย่าง ฟรานซ์ ชูเบิร์ต (Franz Schubert)
ลุดวิก แวน บีโธเฟน เกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2313 ที่กรุงบอนน์
ประเทศเยอรมนี
มรณกรรมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2370 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

ซื้อตั๋วออนไลน์

พบกับหุ่นขี้ผึ้งมากมายได้ที่นี่

A1

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

“เรียนรู้จากวันวาน อยู่กับปัจจุบัน ตั้งความหวังเพื่ออนาคต และที่ สำคัญก็คือ อย่าหยุดสงสัย”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
Mark

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก

"เริ่มแรกเราไม่ได้สร้าง Facebook ขึ้นมาเป็นบริษัท แต่สร้างขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคมที่จะทำให้โลกเปิดกว้างและเชื่อมต่อกันมากขึ้น"

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
Beethoven

ลุควิก แวน บีโธเฟน

“เมื่อฉันลืมตาขึ้น ฉันก็ต้องทอดถอนใจ เพราะสิ่งที่เห็นช่างขัดแย้ง กับศาสนาของฉัน และฉันต้องรู้สึกดูแคลนโลกที่ไม่เคยรับรู้ว่าดนตรี ช่วยเผยความจริงได้เหนือกว่าภูมิปัญญาและปรัชญาทั้งปวง”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
Img 0162

พาโบล ปิคัสโซ

“ศิลปะคือสิ่งลวงหลอกที่ช่วยให้เราตระหนักถึงความเป็นจริงได้”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
3678

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

“ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
Health