Skip to main content

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

“ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
3678

รู้หรือไม่?

• ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นที่รู้จักในฐานะ “บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย” ท่านจบ
การศึกษาจากราชวิทยาลัยศิลปะ (Academy of Fine Arts) แห่งเมืองฟลอเรนซ์ (Florence)
ประเทศอิตาลี และเดินทางมายังประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2466 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่อื เข้ามารับราชการและเป็นอาจารย์สอนช่างปั้นหล่อ แผนกศิลปากร
สถานแห่งราชบัณฑิตสภา
• การมาพำนักในประเทศไทยของศาสตราจารย์ศิลป์ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการ
พัฒนาด้านศิลปะไทย ในเวลาต่อมาท่านได้กลายเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ศาสตราจารย์ศิลป์เป็นผู้ปั้นอนุสาวรีย์ที่สำคัญ 18 แห่งในประเทศไทย อาทิ อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่บริเวณสะพานพุทธ
• หลังจากอิตาลียอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวอิตาเลียนใน
ประเทศไทยจำต้องตกเป็นเชลยของญี่ปุ่ น เพ่อื ป้องกันไม่ให้ศาสตราจารย์ศิลป์ผู้มีคุณงามความ
ดีต่อบ้านเมืองต้องถูกจับกุม รัฐบาลไทยจึงทำเรื่องขอโอนสัญชาติของศาสตราจารย์ศิลป์มา
เป็นพลเมืองไทย โดยหลวงวิจิตรวาทการซึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในคร้งั นั้นยังเป็นผู้ตั้งชื่อ
“ศิลป์ พีระศรี” ให้กับท่านด้วย
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีชื่อเดิมว่า คอร์ราโด เฟโรชี เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2435 ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี
ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ที่กรุงเทพมหานคร

ซื้อตั๋วออนไลน์

พบกับหุ่นขี้ผึ้งมากมายได้ที่นี่

A1

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

“เรียนรู้จากวันวาน อยู่กับปัจจุบัน ตั้งความหวังเพื่ออนาคต และที่ สำคัญก็คือ อย่าหยุดสงสัย”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
Mark

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก

"เริ่มแรกเราไม่ได้สร้าง Facebook ขึ้นมาเป็นบริษัท แต่สร้างขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคมที่จะทำให้โลกเปิดกว้างและเชื่อมต่อกันมากขึ้น"

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
Beethoven

ลุควิก แวน บีโธเฟน

“เมื่อฉันลืมตาขึ้น ฉันก็ต้องทอดถอนใจ เพราะสิ่งที่เห็นช่างขัดแย้ง กับศาสนาของฉัน และฉันต้องรู้สึกดูแคลนโลกที่ไม่เคยรับรู้ว่าดนตรี ช่วยเผยความจริงได้เหนือกว่าภูมิปัญญาและปรัชญาทั้งปวง”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
Img 0162

พาโบล ปิคัสโซ

“ศิลปะคือสิ่งลวงหลอกที่ช่วยให้เราตระหนักถึงความเป็นจริงได้”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
3678

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

“ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น”

  • Madame Tussauds, วิทยาศาสตร์และศิลปะ
Health