Skip to main content

เมาเซตุง

“พรรคคอมมิวนิสต์จีนคือแกนนำสำคัญของประชาชนชาวจีนทั้ง

ประเทศ หากปราศจากซึ่งแกนนำนี้แล้ว ลัทธิสังคมนิยมย่อมไม่อาจ

ได้รับชัยชนะ”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
11

รู้หรือไม่

• เมาเซตุง ได้รู้จักลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นครั้งแรกเม่อื วัยหนุ่ม ขณะทำงานเป็นผู้ดูแลห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง จากนั้นเขาหันมาเป็นผู้นิยมลัทธิมาร์กซิสต์ (Marxist) และทำงาน
ให้กับกองทัพฝ่ายปฏิวัติในช่วงปฏิวัติจีน (Chinese Revolution) ในปี พ.ศ. 2454
• เขาเป็นหนึ่งในผู้วางรากฐานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี พ.ศ. 2464 และในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2492 เขาได้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยดำรงตำแหน่งประธานพรรค
• ในปี พ.ศ. 2507 มีการรวบรวมข้อความจากสุนทรพจน์และข้อเขียนต่างๆ ของเขามาพิมพ์
รวมเล่มในหนังสือชื่อหนังสือปกแดง (The Little Red Book) ในระหว่างที่เขาปกครอง
ประเทศ พลเมืองจีนทุกคนจะต้องมีหนังสือเล่มนี้ ทุกคนต้องอ่านและนำติดตัวไปด้วย
ตลอดเวลา
เมาเซตุง เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2436 ที่มณฑลฮูนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2519 ท่กี รุงปักก่งิ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ซื้อตั๋วออนไลน์

พบกับหุ่นขี้ผึ้งมากมายได้ที่นี่

Madame Tussauds1

มาดาม มารี ทุสโซ

"...ฉันปรารถนาจะใช้เวลาเงียบๆ อยู่ที่นี่ สร้างสรรค์รูปเหมือนของผู้มีชื่อเสียงในเมืองให้กับห้องนิทรรศการของฉัน ซึ่งจะดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลมาเยือน"

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Daina

ไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์

"เราปรารถนาที่จะเป็นราชินีในหัวใจประชาชน เราไม่เคยมองตัวเองว่าเป็นราชินีของประเทศนี้"

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
3513

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช์

“การปกครองบ้านเมืองมี 3 วิธี ด้วยอำนาจ ด้วยอามิส หรือด้วยอุดมคติ การเมืองที่มาด้วยอำนาจ ย่อมโค่นล้มไปด้วยอำนาจ อามิส วันหนึ่งหมดไม่มี จะให้ และให้สักเท่าใดก็ไม่พอสำหรับผู้รับ…

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Buddhadasa

พุทธทาสภิกขุ

“ข้าพเจ้ามอบชีวิตและร่างกายนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของ พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้า ด้วยเหตุดังว่ามานี้ข้าพเจ้าจึง ชื่อว่า..พุทธทาส”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Img 0149

มหาตมา คานธี

“ในยามที่สิ้นหวัง ข้าพเจ้านึกได้เสมอว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ความจริงและความรักเป็นหนทางแห่งชัยชนะมาโดยตลอด”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
6916

ซูการ์โน

"เรามุ่งสร้างโลกที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ..."

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
11

เมาเซตุง

“พรรคคอมมิวนิสต์จีนคือแกนนำสำคัญของประชาชนชาวจีนทั้ง ประเทศ หากปราศจากซึ่งแกนนำนี้แล้ว ลัทธิสังคมนิยมย่อมไม่อาจ ได้รับชัยชนะ”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Health