Skip to main content

ออง ซาน ซูจี

“มิใช่อำนาจหรอกที่สร้างความเสื่อมทราม แต่ความกลัวต่างหาก

ความกลัวที่จะสูญเสียอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้กับผู้ใช้

และความกลัวความหายนะจากอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้

กับผู้ที่พึ่งพามัน”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Aung San Su Kyi Mtbk

รู้หรือไม่?

• อองซานซูจี นักรณรงค์ผู้นิยมประชาธิปไตยและผู้นำ พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ
ประชาธิปไตย (National League for Democracy) ในพม่า ถูกกักบริเวณนับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2532 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมตัวให้อยู่ในบ้านพักในกรุงย่างกุ้ง
• ในปี พ.ศ. 2549 ขบวนการเคลื่อนไหวที่มีช่อื ว่า กลุ่มนักศึกษารุ่น 88 (88 Generation
Students Group) ได้ทำการประท้วงในชุดขาว (White Expression Campaign) เพ่อื
ช่วยเหลือนักโทษที่ถูกรัฐบาลทหารของพม่ากักบริเวณ สมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มและ
อองซานซูจี ซึ่งเป็นนักโทษการเมืองอยู่ในขณะนั้น ได้ถือผ้าเช็ดหน้าสีขาวไว้ในมือขวาเพ่อื
ยืนยันหลักการดังกล่าว
• เธอได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ (Noble Peace Prize) เมื่อปี พ.ศ. 2534 สำ หรับ
“การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนโดยปราศจากความรุนแรง” ในพม่า
ออง ซาน ซูจี เกิดเม่อื วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า

ซื้อตั๋วออนไลน์

พบกับหุ่นขี้ผึ้งมากมายได้ที่นี่

Narendra Modi Captin Figure Image Desktop

นเรนทรา โมดี

"ประชาธิปไตรยคือแนวคิดที่ทุกคนมีสิทธิใช้ชีวิตของตนเอง วางแผนชีวิตและกำหนดเป้าหมายด้วยตัวเอง มีฝันเป็นของตนเอง และเลือกทางเดินไปให้ถึงฝันนั้นในแบบของตนเอง"

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Q2

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

“เราขอประกาศต่อหน้าทุกท่านว่า ตลอดชั่วชีวิตของเรา ไม่ว่าจะ ยาวนานเพียงใด จะอุทิศให้แก่การทำงานเพื่อรับใช้พวกท่านและ จักรวรรด์ิอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนเป็นเจ้าของ”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Barack Obama

บารัค โอบามา

“วันนี้ เราได้เริ่มต้นทำงานอย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่า โลกที่ลูกหลาน ของเราจะต้องอยู่อาศัยต่อไปนี้จะต้องดีขึ้น แม้เพียงเล็กน้อยจาก ตอนนี้ก็ตาม”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Michelle Obama Mtbk

มิเชล โอบามา

“เรามีหน้าต่างบานที่เปิดสู่โอกาสแล้ว เราจึงมีโอกาสที่จะทำให้บางสิ่ง บางอย่างให้เกิดขึ้นจริงได้”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Aung San Su Kyi Mtbk

ออง ซาน ซูจี

“มิใช่อำนาจหรอกที่สร้างความเสื่อมทราม แต่ความกลัวต่างหาก ความกลัวที่จะสูญเสียอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้กับผู้ใช้ และความกลัวความหายนะจากอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้ กับผู้ที่พึ่งพามัน”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
3558

มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด

“ผมไม่ดูของที่มูลค่าเพราะคุณไม่ควรเชื่อสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน อย่าเพิ่ง ด่วนสรุปโดยไม่คิดตรึกตรอง”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Health