Skip to main content

มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด

“ผมไม่ดูของที่มูลค่าเพราะคุณไม่ควรเชื่อสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน อย่าเพิ่ง

ด่วนสรุปโดยไม่คิดตรึกตรอง”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
3558

รู้หรือไม่?

• มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด เป็นประธานาธิบดีคนที่ 4 ของมาเลเซียนับแต่ปี พ.ศ. 2524 จน
เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2546 โดยครองตำแหน่งนี้นานถึง 22 ปี ซึ่งทำ ให้เขาเป็นหนึ่งในผู้นำ
เอเชียที่มีอายุการทำงานยาวนานที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุด
• เขาเป็นบุตรชายของครูใหญ่ ได้รับการศึกษาที่โรงเรียนสุลตาน อับดุล ฮามิด คอลเลจ
(Sultan Abdul Hamid College) และเข้าศึกษาวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมาลายา
(University of Malaya) ในสิงคโปร์
• เขาได้รับเลือกตั้งให้เข้าทำงานในรัฐสภาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2507 ในฐานะสมาชิก
พรรคองค์การแห่งชาติเอกภาพชาวมลายู (United Malays National Organisation)
และได้กลายมาเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายเพื่อความสำ เร็จทางด้านเศรษฐกิจและการนำพา
ประเทศให้ทันสมัยทัดเทียมอารยะประเทศ
มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด เกิดเม่อื วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2468 ที่เคดาห์
ประเทศมาเลเซีย

ซื้อตั๋วออนไลน์

พบกับหุ่นขี้ผึ้งมากมายได้ที่นี่

Narendra Modi Captin Figure Image Desktop

นเรนทรา โมดี

"ประชาธิปไตรยคือแนวคิดที่ทุกคนมีสิทธิใช้ชีวิตของตนเอง วางแผนชีวิตและกำหนดเป้าหมายด้วยตัวเอง มีฝันเป็นของตนเอง และเลือกทางเดินไปให้ถึงฝันนั้นในแบบของตนเอง"

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Q2

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

“เราขอประกาศต่อหน้าทุกท่านว่า ตลอดชั่วชีวิตของเรา ไม่ว่าจะ ยาวนานเพียงใด จะอุทิศให้แก่การทำงานเพื่อรับใช้พวกท่านและ จักรวรรด์ิอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนเป็นเจ้าของ”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Barack Obama

บารัค โอบามา

“วันนี้ เราได้เริ่มต้นทำงานอย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่า โลกที่ลูกหลาน ของเราจะต้องอยู่อาศัยต่อไปนี้จะต้องดีขึ้น แม้เพียงเล็กน้อยจาก ตอนนี้ก็ตาม”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Michelle Obama Mtbk

มิเชล โอบามา

“เรามีหน้าต่างบานที่เปิดสู่โอกาสแล้ว เราจึงมีโอกาสที่จะทำให้บางสิ่ง บางอย่างให้เกิดขึ้นจริงได้”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Aung San Su Kyi Mtbk

ออง ซาน ซูจี

“มิใช่อำนาจหรอกที่สร้างความเสื่อมทราม แต่ความกลัวต่างหาก ความกลัวที่จะสูญเสียอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้กับผู้ใช้ และความกลัวความหายนะจากอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้ กับผู้ที่พึ่งพามัน”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
3558

มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด

“ผมไม่ดูของที่มูลค่าเพราะคุณไม่ควรเชื่อสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน อย่าเพิ่ง ด่วนสรุปโดยไม่คิดตรึกตรอง”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Health