Skip to main content

บารัค โอบามา

“วันนี้ เราได้เริ่มต้นทำงานอย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่า โลกที่ลูกหลาน

ของเราจะต้องอยู่อาศัยต่อไปนี้จะต้องดีขึ้น แม้เพียงเล็กน้อยจาก

ตอนนี้ก็ตาม”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Barack Obama

รู้หรือไม่?

• หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) และ
โรงเรียนกฎหมายฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) โอบามาได้ทำงานเป็นนักจัดการ
ชุมชน (community organiser) อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน
และประสบความสำเร็จในการเข้ารับการเลือกตั้งเป็นวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2547
• นโยบายสำคัญที่โอบามาใช้หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคือการปฏิรูปบริการด้าน
สุขภาพในสหรัฐอเมริกา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐ ได้ผ่าน
แผนปฏิรูปประกันสุขภาพของโอบามาและถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของเขานับตั้งแต่เข้า
รับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2551
• โอบามา ชอบพูดติดตลกอยู่เสมอว่าคนมักเข้าใจผิด และเรียกชื่อเขาว่า ‘อลาบามา’
(Alabama) หรือ ‘โย มามา’ (Yo Mama)
บารัค ฮุสเซน โอบามา จูเนียร์ เกิดเม่อื วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2504 ที่รัฐฮาวาย
สหรัฐอเมริกา

ซื้อตั๋วออนไลน์

พบกับหุ่นขี้ผึ้งมากมายได้ที่นี่

Narendra Modi Captin Figure Image Desktop

นเรนทรา โมดี

"ประชาธิปไตรยคือแนวคิดที่ทุกคนมีสิทธิใช้ชีวิตของตนเอง วางแผนชีวิตและกำหนดเป้าหมายด้วยตัวเอง มีฝันเป็นของตนเอง และเลือกทางเดินไปให้ถึงฝันนั้นในแบบของตนเอง"

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Q2

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

“เราขอประกาศต่อหน้าทุกท่านว่า ตลอดชั่วชีวิตของเรา ไม่ว่าจะ ยาวนานเพียงใด จะอุทิศให้แก่การทำงานเพื่อรับใช้พวกท่านและ จักรวรรด์ิอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนเป็นเจ้าของ”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Barack Obama

บารัค โอบามา

“วันนี้ เราได้เริ่มต้นทำงานอย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่า โลกที่ลูกหลาน ของเราจะต้องอยู่อาศัยต่อไปนี้จะต้องดีขึ้น แม้เพียงเล็กน้อยจาก ตอนนี้ก็ตาม”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Michelle Obama Mtbk

มิเชล โอบามา

“เรามีหน้าต่างบานที่เปิดสู่โอกาสแล้ว เราจึงมีโอกาสที่จะทำให้บางสิ่ง บางอย่างให้เกิดขึ้นจริงได้”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Aung San Su Kyi Mtbk

ออง ซาน ซูจี

“มิใช่อำนาจหรอกที่สร้างความเสื่อมทราม แต่ความกลัวต่างหาก ความกลัวที่จะสูญเสียอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้กับผู้ใช้ และความกลัวความหายนะจากอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้ กับผู้ที่พึ่งพามัน”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
3558

มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด

“ผมไม่ดูของที่มูลค่าเพราะคุณไม่ควรเชื่อสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน อย่าเพิ่ง ด่วนสรุปโดยไม่คิดตรึกตรอง”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Health