Skip to main content

มิเชล โอบามา

“เรามีหน้าต่างบานที่เปิดสู่โอกาสแล้ว เราจึงมีโอกาสที่จะทำให้บางสิ่ง

บางอย่างให้เกิดขึ้นจริงได้”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Michelle Obama Mtbk

รู้หรือไม่?

• มิเชล โอบามา ภรรยาของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 44 เป็นสุภาพสตรีหมายเลข
หนึ่งคนแรกของอเมริกาที่เป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน
• หลังจากสำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และการศึกษาอัฟริกัน-อเมริกันที่มหาวิทยาลัย
ปรินซ์ตัน (Princeton University) มิสซิสโอบามาก็เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกฎหมายของ
ฮาร์วาร์ด (Harvard Law School)
• มิเชล โอบามา ได้เริ่มแคมเปญ Let’s Move! เพ่อื รณรงค์ในเรื่องสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นให้กับ
เด็กๆ โครงการน้ไี ด้ช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดรายการอาหารที่ถูกหลักโภชนาการยิ่งขึ้น
และเน้นให้มีอาหารที่มีโภชนาการในราคาที่สามารถซ้อื หาได้ท่วั สหรัฐอเมริกา
มิเชล ลาโวห์น โรบินสัน เกิดเม่อื วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2507 ที่รัฐอิลินอยส์
สหรัฐอเมริกา

ซื้อตั๋วออนไลน์

พบกับหุ่นขี้ผึ้งมากมายได้ที่นี่

Narendra Modi Captin Figure Image Desktop

นเรนทรา โมดี

"ประชาธิปไตรยคือแนวคิดที่ทุกคนมีสิทธิใช้ชีวิตของตนเอง วางแผนชีวิตและกำหนดเป้าหมายด้วยตัวเอง มีฝันเป็นของตนเอง และเลือกทางเดินไปให้ถึงฝันนั้นในแบบของตนเอง"

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Q2

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

“เราขอประกาศต่อหน้าทุกท่านว่า ตลอดชั่วชีวิตของเรา ไม่ว่าจะ ยาวนานเพียงใด จะอุทิศให้แก่การทำงานเพื่อรับใช้พวกท่านและ จักรวรรด์ิอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนเป็นเจ้าของ”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Barack Obama

บารัค โอบามา

“วันนี้ เราได้เริ่มต้นทำงานอย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่า โลกที่ลูกหลาน ของเราจะต้องอยู่อาศัยต่อไปนี้จะต้องดีขึ้น แม้เพียงเล็กน้อยจาก ตอนนี้ก็ตาม”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Michelle Obama Mtbk

มิเชล โอบามา

“เรามีหน้าต่างบานที่เปิดสู่โอกาสแล้ว เราจึงมีโอกาสที่จะทำให้บางสิ่ง บางอย่างให้เกิดขึ้นจริงได้”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Aung San Su Kyi Mtbk

ออง ซาน ซูจี

“มิใช่อำนาจหรอกที่สร้างความเสื่อมทราม แต่ความกลัวต่างหาก ความกลัวที่จะสูญเสียอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้กับผู้ใช้ และความกลัวความหายนะจากอำนาจย่อมสร้างความเสื่อมทรามให้ กับผู้ที่พึ่งพามัน”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
3558

มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด

“ผมไม่ดูของที่มูลค่าเพราะคุณไม่ควรเชื่อสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน อย่าเพิ่ง ด่วนสรุปโดยไม่คิดตรึกตรอง”

  • Madame Tussauds, ผู้นำระดับโลก
Health