Skip to main content

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช์

“การปกครองบ้านเมืองมี 3 วิธี ด้วยอำนาจ ด้วยอามิส หรือด้วยอุดมคติ

การเมืองที่มาด้วยอำนาจ ย่อมโค่นล้มไปด้วยอำนาจ อามิส วันหนึ่งหมดไม่มี

จะให้ และให้สักเท่าใดก็ไม่พอสำหรับผู้รับ อุดมคติเท่านั้นที่จะยั่งยืนอยู่ได้

แม้ตัวผู้ปกครองจะล้มหายตายจากไป สัจจะตามอุดมคติจะยังอยู่”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์

รู้หรือไม่?

• ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นทั้งผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และเคยเป็นนายกรัฐมนตรี
ของไทย 4 สมัย ม.ร.ว.เสนีย์เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 40 ปีในสมัยแรกที่ดำรง
ตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2488
• ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2485 ในขณะเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี.
(Washington D.C.) ม.ร.ว.เสนีย์ปฏิเสธที่จะประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษตาม
คำสั่งของรัฐบาลในเวลานั้น และก่อตั้งขบวนการ “เสรีไทย” ขึ้น ซึ่งต่อมาส่งผลให้สหรัฐฯ ไม่มอง
ประเทศไทยเป็นศัตรูหลังสงครามโลกสิ้นสุดลง
• นอกจากบทบาททางการเมือง ม.ร.ว.เสนีย์ยังเป็นทั้งนักกฎหมายและอาจารย์มหาวิทยาลัย โดย
ตำรากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ท่านเคยเขียนไว้ถือเป็นตำราเล่มที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่งที่นักศึกษา
กฎหมายยังใช้กันจนถึงทุกวันนี้

ซื้อตั๋วออนไลน์

พบกับหุ่นขี้ผึ้งมากมายได้ที่นี่

Madame Tussauds1

มาดาม มารี ทุสโซ

"...ฉันปรารถนาจะใช้เวลาเงียบๆ อยู่ที่นี่ สร้างสรรค์รูปเหมือนของผู้มีชื่อเสียงในเมืองให้กับห้องนิทรรศการของฉัน ซึ่งจะดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลมาเยือน"

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Daina

ไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์

"เราปรารถนาที่จะเป็นราชินีในหัวใจประชาชน เราไม่เคยมองตัวเองว่าเป็นราชินีของประเทศนี้"

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
3513

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช์

“การปกครองบ้านเมืองมี 3 วิธี ด้วยอำนาจ ด้วยอามิส หรือด้วยอุดมคติ การเมืองที่มาด้วยอำนาจ ย่อมโค่นล้มไปด้วยอำนาจ อามิส วันหนึ่งหมดไม่มี จะให้ และให้สักเท่าใดก็ไม่พอสำหรับผู้รับ…

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Buddhadasa

พุทธทาสภิกขุ

“ข้าพเจ้ามอบชีวิตและร่างกายนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาสของ พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้า ด้วยเหตุดังว่ามานี้ข้าพเจ้าจึง ชื่อว่า..พุทธทาส”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Img 0149

มหาตมา คานธี

“ในยามที่สิ้นหวัง ข้าพเจ้านึกได้เสมอว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ความจริงและความรักเป็นหนทางแห่งชัยชนะมาโดยตลอด”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
6916

ซูการ์โน

"เรามุ่งสร้างโลกที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ..."

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
11

เมาเซตุง

“พรรคคอมมิวนิสต์จีนคือแกนนำสำคัญของประชาชนชาวจีนทั้ง ประเทศ หากปราศจากซึ่งแกนนำนี้แล้ว ลัทธิสังคมนิยมย่อมไม่อาจ ได้รับชัยชนะ”

  • Madame Tussauds, ประวัติศาสตร์
Health